Tuesday , March 21 2023

Thuật Ngữ Cơ Bản Về SEO

Thuật ngữ SEO

Bài viết này tổng hợp tất cả các thuật ngữ về SEO mình tổng hợp từ nhiều nguồn nhằm note lại cho mình và cho các bạn một cách tổng thể về các từ ngữ chuyên môn trong SEO. Seo: Search Engine Optimization | Tối ưu hóa công cụ tìm …

Read More »

Xóa thuộc tính bản quyền của blogspot

Cấu hình widget cung cấp bởi blogger

Lúc chúng ta tạo một site blogspot nhiều người thường hỏi làm sao để xóa được chữ “Cung cấp bởi Blogger”, hôm nay mình viết một bài hướng dẫn đơn giản để xóa thuộc tính bản quyền của blogspot. Demo hiển thị trên blog Click vào phần chỉnh sửa ở …

Read More »